Valutareserv

Guld i valutareserv
Tonvis med guld i valutareserven

Sveriges valutareserv består dels av guld och dels av värdepapper och det här är en resurs som är till för att ge oss en buffert som vi kan ta av då det blir tuffa ekonomiska tider. Man kan säga att valutareserven är lite som sparpengarna en person kan ha på ett bankkonto och guldmynten som samma person har lagt under madrassen, fast i mycket större skala. Det är Riksbanken som hanterar valutareserven och som, då direktiv om detta ges, kan gå in och hjälpa till på den svenska valutamarknaden så att den svenska enkronan håller sitt värde. Riksbanken kan också använda denna resurs för att hjälpa banker med kredit så att vårt gemensamma valutasystem förblir intakt, detta även om en stor bank drabbas av likviditetsproblem.

Sveriges valutareserv

Det finns förstås regler för den svenska valutareserven och det är inte så att man i Riksbankens ledningsgrupp snabbt kan besluta sig om att göra det ena eller det andra. Vår guld- och valutareserv måste hanteras på ett klokt och återhållsamt sätt eftersom det här ska räcka under många hundra år framöver. Guld är ju en tillgång som man snabbt kan omvandla till pengar och det är därför och av historiska anledningar som en del av valutareserven består av guldtackor. Valutadelen av vår nationella buffert finns i valutor för vilka ett likviditetsstöd kan komma att bli aktuellt.

Med en reserv så tar man förstås en risk och det kostar pengar att förvalta och skydda denna rikedom. Det här anses vara en skälig utgift för man ser till att pengarna som lagts undan ger en avkastning som kan täcka för kostnaderna. Det samlade värdet för Sveriges valutareserv ligger på nära 400 miljarder kronor så här finns det en hel del att ta av om det skulle bli nödvändigt.

Guldreserv som historisk reserv

Det är intressant att se att guldet fortfarande har en så stor betydelse som reservtillgång för Sverige. Att vi fortfarande använder oss av guld som reserv kan förklaras med att guldet historiskt sett har varit kopplat till våra mynt och även till sedlar. En gång i tiden så gick det bra att hos Riksbanken byta in pengar mot guld. Det som gör att vi fortsatt använder oss av guld som reserv för nationen är att dess värde inte hänger ihop med valutors värdeändringar. Man kan säga att guldet erbjuder ett stabilt värde även om det givetvis kan gå upp och ned i värde. Idag så har flera centralbanker även ingått ett avtal som reglerar hur mycket guld de får sälja och detta avtal har även Riksbanken skrivit under. Det här är ett sätt att ytterligare stabilisera guldets värde.

Valutareserv och växelkurs

Den valutareserv som består av valutor finns i värdepapper som till största del rör amerikanska dollar och euro. Det finns även ett inslag av brittiska pund, kanadensiska och australiensiska dollar. I och med att man med valutor måste ta hänsyn till växelkurser så sprider man på detta sätt riskerna som detta innebär. Bland de värdepapper som finns i den svenska valutareserven så finns det också obligationer från andra länder som Frankrike, Tyskland och Holland. Värdet på dessa värdepapper påverkas av världens ränteutveckling på så vis att värdet på den utländska valuta som finns i bufferten sjunker då utländska räntor stiger.