Inflation

Inflation gör så att priser ökar
Priser ökar med inflation

När priser på olika produkter och tjänster går upp över lag så kan detta bero på att ett land har drabbats av inflation. Det här är något som kan ske på olika sätt men bara för att den allmänna prisnivån höjs så kan man inte likställa detta med inflation. I Sverige så verkar Riksbanken för att våra pengar ska få behålla sitt värde med hjälp av Reporänta och genom att inte trycka upp för mycket pengar. Det gäller att hålla en balans och att hela tiden övervaka det som sker på den svenska marknaden samt utomlands. Riksbankens inflationsmål ligger på 2 procent vilket man tror är en bra nivå för svensk ekonomi. Det här är en siffra som även andra centralbanker runtom i världen har som riktlinje för inflationsnivån.

När är det inflation?

Då priser på olika varor och tjänster stiger så kanske man tror att det här är inflation men det är inte säkert. Priser kan gå upp på grund av annat såsom att en viss vara är svår att få tag i varpå den blir dyrare. Här är oljepriser ett gott exempel. Dessa priser styrs ju av tillgång som i sin tur påverkas av världspolitik. Bara för att priset på bensin går upp så handlar det inte om inflation. Det är när man kan se att olika typer av varor, oberoende av varandra, stiger i pris samtidigt som man kan misstänka att det har med inflationen att göra. Man måste dock se vad som händer med prishöjningen. När regeringen inför nya beslut om skattehöjningar så kan detta leda till att din matkasse blir dyrare men priset kommer inte fortsatt att skena iväg.

Det är när priserna fortsatt går upp som man kan säga att det med största sannolikhet rör sig om inflation och det särskilt när prishöjningen sker samtidigt inom olika områden.

Orsaker till inflation

Det finns flera olika orsaker till att inflation uppstår. Ett klassiskt exempel är när en centralbank börjar tillverka mer pengar och skicka ut dessa i samhället. Med fler sedlar och mynt så kommer värdet på pengarna att sjunka och det gör att priserna måste höjas. Den här typen av inflation med alltför många tryckta sedlar i ett land kallas även för hyperinflation. En annan orsak kan vara att man i ett land har köpkraft men inte tillräckligt stor produktion för att möta köpbehovet, och ytterligare en är när löner överlag ökar och leder till att företag måste få in pengarna som krävs för dessa löner via dyrare produkter och tjänster. Det här bildar ju en cykel och därför så är en viktig parameter för att undvika inflationen att hålla koll på hur ett lands lönepolitik påverkar kostnader för produktion och därmed priser. Motsatsen till inflation är deflation.