Riksbanken

Riksbanken verkar under sveriges riksdag
Riksbanken är en svensk myndighet

Nästan alla länder har en centralbank som fungerar som bank för landets alla banker. I Sverige kallas den centrala banken för Riksbanken och det här är en bank som fungerar som en myndighet under den svenska riksdagen. Riksbankens främsta uppgift är att ta hand om Sveriges penningpolitik och se till att värdet på våra pengar förblir stabilt. Vår riksdag väljer en riksbanksfullmäktige som kommer att arbeta i en direktion som utgörs av 6 olika ledamöter. Det är denna ledningsgrupp som kommer att driva verksamheten framåt genom att tillsammans fatta beslut på ett demokratiskt vis. Det är ordföranden i denna direktion som också fungerar som riksdagsbankchef, och han har en hel del makt för hans röst fungerar som utslagsröst.

Vad gör Riksbanken?

Riksbankens främsta uppgift och mål är att hålla inflationen under kontroll. Detta gör man bland annat genom att sätta den så kallade reporäntan, även kallad styrränta. Den här räntan påverkar bankernas ränta och kan på så vis vara med och influera vår ekonomi. Riksbanken ser också över vårt betalningssystem för att säkra att det är i sin ordning. När det blir dags för nya sedlar eller kassering av en viss typ av sedlar och mynt så sker detta via centralbanken. Hos centralbanken så finns även Sveriges guld- och valutareserv.

Sedlar och mynt

Riksbanken i Stockholm, Sverige
Riksbankshuset i Stockholm

Bankerna får sedlar och mynt från Riksbanken som ser till att dessa produceras. Från bankerna så kommer pengarna sedan att föras vidare ut i den svenska handeln och till privatpersoner. År 2013 så blev 50-kronors- och 1000-kronorssedlar utan folie-band ogiltiga vilket i praktiken betyder att dessa inte längre går att betala med. Den som fortfarande har den här typen av sedlar kan mot en avgift växla in dessa hos centralbanken. År 2015 så kommer det att införas nya sedlar och mynt. Anledningen till att Riksbanken uppdaterar våra papperspengar och våra mynt är att man vill förbättra kvaliteten. Mynten blir lättare och sedlarna blir säkrare så att man kan motverka förfalskningar.

När Riksbanken går ut och informerar om att en viss sedel eller ett mynt kommer att bli ogiltigt så gäller det att ta sitt ansvar och växla in de mynt och sedlar som man har. I januari 2014 så kunde man från Riksbankens sida konstatera att man fått in 11 av 14 miljarder i de gamla tusenlapparna och det betydde alltså att man fortfarande inte hade fått 3 miljarder vilket är en stor summa ogiltiga pengar. År 2015 så kommer vi att få nya sedlar och mynt i Sverige. Det kommer att ske en utfasning av våra gamla sedlar och mynt under ett par tre år framöver.