Ränta

Ränteprat med ekonomirådgivare
Rådgivning om ränteläget

Uttrycket ränta kan betyda två olika saker. Den ena är den kostnad man har för ett lån man tar av en bank eller kreditgivare, och den andra är den förtjänst man kan göra då man lånar ut pengar. Att spara i en bank är samma sak som att låna ut pengar till banken. Räntan är alltså en kostnad eller en inkomst beroende på vilken sida om pengarna man står på. När man lånar större belopp som till exempel då man tar ett bolån så kan man fundera på om man vill ha rörlig eller fast ränta. Det här är ett beslut som man ska fatta tillsammans med en ekonomisk rådgivare, eller med en person som har kunskap och erfarenhet som gör det möjligt att ge en trolig prognos av vad som kommer att hända med ränteläget under kommande månader och år.

Vad är ränta?

Det talas en hel del om reporänta, boränta och marknadsränta, men vad menar man egentligen med ränta? Enklast sagt så är räntan antingen en inkomst eller en utgift. Då man lånar från en bank så får man en räntesats som man ska betala utöver det belopp som man lånar. Det här är en procentandel som räknas av på det belopp som man har att betala in. Om du lånar 100 kronor och får 1% i ränta så ska du alltså vid den första inbetalningen lägga till 1 krona. Banker lånar också pengar av Riksbanken vars ränta kallas för styrränta eller reporänta.

Om du istället väljer att spara pengar på banken så är det du som ger banken ett lån och då är det du som ska få ränta som en kompensation för att banken får använda dina pengar. Den här räntan kallas för inlåningsränta och är som regel bra mycket lägre än den låneränta som banken tar ut då du får ett lån.

Vad räntan kommer att innebära i pengar beror på hur stor summa man lånar ut eller lånar, och i det fall man tar ett lån, hur mycket man redan har betalat av på lånet. Räntesatsen kan man sätta för en viss tidsperiod och då den gäller ett år så kallas den för årlig ränta.

Rörlig ränta och fast ränta

Man kan få olika typer av räntesats då man till exempel tar ett bolån och här brukar man tala om rörlig och fast ränta. Den rörliga räntan kommer att styras av ett utvalt index eller av marknadsräntan och kan därför förändras under den tidsperiod som lånet är satt för.

Den fasta räntan bestämmer man då man tar lånet och den kommer inte att förändras oavsett vad som händer på marknaden eller med olika index.

Ränta på ränta

Ränta på ränta
Pengar ökar med ränta

Den som vill tjäna pengar på att spara pengar kan göra detta genom att få ränta på ränta. Det här är något som investerare som kan lägga in större belopp är särskilt intresserade av. Ränta på ränta fungerar helt enkelt så att man först får ränta på det ursprungliga beloppet som man lånar ut vilket ger en ny summa pengar. När man sedan får ränta på den nya summan så betyder ju detta i praktiken att pengarna som man tjänade med räntan nu är med och genererar mer pengar.