Reporänta

Reporänta prognos
Prognos för reporäntan

Något som man inte alltid tänker på då man lånar pengar är att banken också lånar pengar. När man talar om reporänta så menar man alltså den ränta som banken betalar då de lånar pengar av Riksbanken som är Sveriges centralbank. Reporäntans andra namn är styrränta vilket beror på att den här räntan många gånger påverkar vad som händer med marknadsräntor i Sverige. Man ska inte förväxla den här räntan med Stiboräntan som är den ränta som en bank betalar då den lånar av en annan bank. Rent praktiskt så är det så att banker kan låna av svenska Riksbanken mot att de ger värdepapper. Riksbanken ser till att göra prognoser flera gånger per år för att se till att reporäntans nivå förblir stabil och inte leder till alltför stora svängningar. Även om den här räntan är viktig att beakta då man ser på saker som bolåneränta och inflation, så ska man komma ihåg att det finns fler faktorer som påverkar utvecklingen av svensk ekonomi.

Reporänta förklaring

Enkelt förklarat så är reporäntan den ränta som en helt vanlig bank måste betala då de lånar pengar av centralbanken. Den räntesats som ges av Riksbanken kommer att påverka kortsiktiga räntor i Sverige och det här ligger i Riksbankens intresse då man vill styra efterfrågan på pengar i vårt land. På så vis kan man nämligen påverka vad som händer med inflationen så att den stannar på nivåer som är bra för Sverige.

Svenska banker jobbar med lånen från Riksbanken på ett kortsiktigt vis och man sätter även in pengar för kortare perioder. Det handlar om en dag till någon vecka. När banker sätter in pengar hos den svenska centralbanken så får de en inlåningsränta, och då de lånar pengar så får de en utlåningsränta, och dessa två räntesatser är knutna till gällande reporänta. Inlåningsräntan som en bank får ligger på 0.75 procentenheter under reporäntan medan utlåningsräntan ligger 0.75 procent över. Det här är konstanta procentenheter som inte ändras. Det är på så vis som lånen som vi tar i bankerna påverkas av denna ränta.

Reporänta och inflation

Reporäntan är inte det enda som kommer att påverka Sveriges ekonomiska tillväxt och inflation, men reporänta och inflation är två tätt sammanflätade ämnen. Enkelt sagt så är det så att högre räntor sänker inflationen och tvärtom, och här kan Riksbankens beslut om reporäntan vara med och påverka det som händer på vår ekonomiska marknad. Om det ser ut som att inflationen är på väg att stiga så kan ledningen för banken fatta beslutet om att höja reporäntan vilket leder till att bankerna räntor också höjs vilket kan vara med och stävja inflationen. Reporäntans nivå kommer också att styra växelkursernas rörelse och hur pass intressant det blir att investera i svenska enkronor.

Reporänta och bolåneränta

För många så är det reporänta och bolåneränta som står i centrum då man försöker avgöra om kommande prognoser från Riksbanken är i ens intresse eller inte. Då reporäntan förändras så kan det leda till att bolåneräntorna går upp eller ner. Det räcker med en prognos från Riksbanken för att det kan börja röra på sig då bankerna tar sina beslut om räntesatser i enlighet med det som förväntas hända inom en snar framtid. Nu bör man förstå att Riksbanken inte kan styra marknadsräntorna i Sverige och att det finns bra mycket mer som kommer att vara med och påverka de räntor du erbjuds av banken för bolån. Det som sker i resten av världen påverkar också våra räntor på så vis att osäkerhet i världsekonomin kan ge oss högre räntor utan att det har skett någonting med Riksbankens styrränta.